Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen. Op deze manier houdt elke burger toegang tot goede zorg, tegen aanvaardbare kosten voor ons allemaal: niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.

Lees meer over de taken van het Zorginstituut

Het Zorginstituut beoordeelt (nieuwe) interventies op het volgende:

Patient: the relevant patient population and settings

Intervention: the well defined intervention

Comparison: the control condition (control intervention or control group)

Outcome: the relevant outcomes and levels of evidence

Time: minimal follow up period

Payment from the collective governmental money is only justified when care is actual useful, effective for health, wellbeing, quality of life of those receiving the care

Welk evidentie level is bereikbaar in ons veld en hoe komen we daar? Het IVA werkt graag samen met professionals in het veld en het Zorginstituut om hier duidelijkheid in te verschaffen.

Wanneer er hier duidelijkheid over is zullen de zorgverzekeraars de AAI kunnen gaan vergoeden.