In samenwerking met professionals die al geruime tijd werkzaam zijn in de sector AAI met honden hebben wij de Kwaliteitsrichtlijnen van ISAAT/ESAAT vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie ter ondersteuning en bewaking van kwalitatief goed werk bij dier-ondersteunde interventies met honden. Download het document


Op dit moment werken we aan de ontwikkeling van eenzelfde Kwaliteitsrichtlijn met professionals op het gebied van AAI met paarden.
Nederlandse professionals die al geruime tijd werkzaam zijn in deze sector kunnen zich bij een werkgroep aansluiten. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.

Posted in: Werkgroepen