Wetenschappelijk onderzoek

WEINIG KENNIS RELATIE MENS EN DIER
De relatie tussen mens en dier is complex en als onderzoeksgebied grotendeels onontgonnen. We weten feitelijk nog maar heel weinig over hoe die relatie is ontstaan, hoe die relatie werkt, waarom dat zo is en wat de effecten van die relatie zijn. Het Instituut voor Antrozoölogie doet wetenschappelijk onderzoek naar mens-dierrelaties. Het coördineert, realiseert en begeleidt zowel fundamentele als toegepaste studies.

BEST PRACTICES ONDERZOEKEN
Dat onderzoek doen we onder meer met promotietrajecten aan de Open Universiteit. We selecteren en bundelen ‘best practices’, welke we vervolgens onderzoeken met als doel ze indien mogelijk te valideren en waar mogelijk te innoveren. Desgewenst kunnen we ook co-begeleiding verzorgen van onderzoekstrajecten die andere instellingen initiëren.

VOORBEELDVRAGEN
Voorbeelden van vragen waar we een antwoord op zoeken zijn: Hoe is de band tussen mens en dier ontstaan en wat zijn de kenmerken ervan? Wat zijn de effecten van mens-dierinteracties op gezonde en op kwetsbare mensen? Wat is het precieze verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld? Zijn jongeren met gedragsproblemen sociaal vaardiger na interventie met een speciaal opgeleide hond?

 

Opleiding en kwaliteit

ZORGVULDIGHEID IS ESSENTIEEL
Dierondersteunde interventies in de zorg winnen snel aan populariteit. Werken met dieren ten behoeve van kwetsbare mensen vraagt echter om grote zorgvuldigheid. Het welzijn van zowel mens als dier dient voorop te staan. Goede opleidingen op dit gebied bestaan nauwelijks en aan kwaliteitszorg ontbreekt het grotendeels. Daarin gaan we verandering brengen.

KWALITEITSZORG
Om de kwaliteit van de dierondersteunde interventies te waarborgen, is er behoefte aan kwaliteitsnormen aan de voorkant en evaluatiemethoden aan de achterkant van de toepassingen. Het Instituut voor Antrozoölogie heeft zich afgelopen jaren ingezet, samen met het veld om te komen tot transparantie en kwaliteit in opleidingen voor vrijwilligers, professionals in gezondheidszorg en onderwijs en coaches.

PROFESSIONALISERING
Als onderdeel hiervan werkt het Instituut voor Antrozoölogie  aan toegankelijk onderwijs op basis van wetenschappelijke kennis, met bijzondere aandacht voor het inzetten van dieren bij dierondersteunde interventies. Dit doen we samen met de professionals en experts in het veld. Het IVA werkt daarnaast samen met internationale organisaties (zoals ISAAT/ESAAT/ IAHAIO) aan te accrediteren curricula voor vrijwilligers, handlers, professionals uit gezondheidszorg, onderwijs en coachingswereld. Wanneer de inhoud van de cursussen van de professionals en experts binnen de verschillende curricula voldoen aan de internationale kwaliteitseisen, worden deze cursussen als onderdeel van een van de curricula  ‘geaccrediteerd’ door ISAAT/ESAAT en komen ze op de website van het IVA. Het volgen van een dergelijk geaccrediteerd curriculum zal  leiden tot vrijwilligers, handlers en professionals met gedegen kennis en kunde, die garant staan voor de zorgvuldige omgang met mens en dier. Wanneer een curriculum met goed gevolg is doorlopen, wordt de persoon ingeschreven in het betreffende register (curriculum vrijwilliger/handler/professional) welke wordt geplaatst op de website van IVA en van AAIZOO. AAIZOO zal de organisatie van intervisie en supervisie op zich nemen. De onkosten voor het organiseren van dit kwaliteitseisen pad zullen worden gedragen door het IVA, door de aanbiedende partijen (cursussen professionals en experts) en door de cursisten bij het inschrijven in het register.

 

Samenwerking en verbinding

KRACHTEN BUNDELEN
We bundelen krachten en delen kennis met alle betrokkenen. In eigen land doen we dat onder andere via AAIZOO. Deze stichting ontwikkelt, onderzoekt, stimuleert en etaleert deskundige toepassingen van dierondersteunde zorg en dierondersteund onderwijs. Internationaal werken we samen met de wereldwijde koepelorganisatie IAHAIO. Ook hebben we contacten met een uitgebreid netwerk van universiteiten en hogescholen.

VERBINDING THEORIE EN PRAKTIJK
In het land bestaan al goed geoutilleerde proeftuinen en prachtige trainingsaccomodaties die we kunnen inzetten. Daar kunnen mensen uit de praktijk met al hun ervaring samenwerken met wetenschappers die gedegen onderzoek doen naar mens-dierrelaties, om zo de noodzakelijke verbinding te maken tussen theorie en praktijk.

 

Publicaties

Download de Landelijke Richtlijn voor dier-ondersteunde interventies met honden

Ons jaarverslag

Lees het voortgangsverslag van het Instituut voor Antrozoölogie.

Ons beleidsplan

Lees het beleidsplan van het Instituut voor Antrozoölogie.