Dier-ondersteunde interventies of Animal Assisted Interventions (AAI) in zorg en onderwijs worden in Nederland steeds populairder. Denk bijvoorbeeld aan de therapeutische inzet van honden bij jongeren met gedragsstoornissen of aan bezoekhonden bij ouderen met een vorm van dementie.

Vanwege het toenemend aantal interventies en het gebrek aan adequaat geschoolde krachten in Nederland, hebben cliënten op dit moment weinig garanties dat een aanbieder die dier-ondersteunde interventie op een doelgerichte, professionele en veilige manier kan inzetten. Daarnaast bestaat het risico dat zonder toezicht of kwaliteitscontrole het welzijn van cliënten en dieren niet gewaarborgd is.

prof. dr. Marie-José Enders-Slegers

Initiatiefnemer prof. dr. Marie-Jose Enders-Slegers en tevens hoogleraar Antrozoölogie bij de Open Universiteit licht toe: “Er was een grote behoefte bij professionals aan duidelijke kwaliteitsstandaarden voor dier-ondersteunde interventies. Daarnaast wilden we de risico’s die verbonden zijn aan het werk indammen en wildgroei van aanbieders met onvoldoende kennis en kunde rond het werken met dieren en kwetsbare mensen tegengaan. Tot slot is het belangrijk om het welzijn en de veiligheid van dieren en mensen te waarborgen in dier-ondersteunde interventies. We streven naar een verdere professionalisering van het veld, zodat risico’s op bijtincidenten of zelfs dierenmishandeling tot het verleden gaan behoren. Cliënten, zorgverzekeraars en instellingen verdienen een transparante ‘markt’, waarbij duidelijk is of de aanbieder aan kwaliteitseisen voldoet.”

Posted in: Opleidingen