Vrijwilligers in AAS

Er zijn mooie initiatieven van vrijwilligers die met hun huisdier ouderen of kwetsbare mensen in een instelling bezoeken. Ook voor vrijwilligers in dier-ondersteunde interventies geldt dat zij en hun dier een opleiding moeten hebben opdat ze het welzijn en de veiligheid van mens en dier mede helpen garanderen. Ook is het van belang dat ze tijdig en adequaat kunnen reageren indien welzijn en veiligheid van mens of dier in gevaar dreigen te komen tijdens een dier-ondersteunde interventie.

Er worden in Nederland opleidingen aangeboden waarbij een team (meestal een hond en handler) worden opgeleid tot bezoekvrijwilliger. Soms gaan deze uit van de organisatie die bezoekdieren in instellingen introduceert, andere keren kunnen vrijwilligers een opleiding (basiscursus) voor het dier en henzelf volgen bij een opleiding voor handlers en professionals in dier-ondersteunde interventies. Na het volgen van een door het AKR gecertificeerde opleiding voor bezoekteams kunnen vrijwilligers in het AKR worden geregistreerd.