• ervaringsdeskundige professionals op het gebied van mens-dierrelaties;
• getalenteerde onderzoekers in de antrozoölogie;
• kwetsbare groepen in de samenleving die baat hebben bij verantwoorde dierondersteunde interventies;
• dieren die ingezet worden bij dierondersteunde interventies;
• overheidsinstellingen;
• verzekeraars;
• mensen met belangstelling voor mens-dierrelaties.