Dier-ondersteunde interventies worden niet vanuit de Zorgverzekeringswet vergoed. Het Zorginstituut adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het basispakket aan zorg en bevordert de kwaliteit daarvan. Als er al sprake is van een vergoeding vanuit het collectieve voorzieningenstelsel zoals Zorgverzekeringswet of Wet maatschappelijke ondersteuning, dan moet zowel de interventie, de uitvoerder en het dier aan bepaalde eisen voldoen.

Het is voor zorgverzekeraars en hulpverlenende instellingen belangrijk niet alleen inzicht te hebben in de effectiviteit, maar ook in de eventuele kostenbesparing die de inzet van dier-ondersteunde interventies kan opleveren. Soms wordt (onderzoek naar) een veelbelovende interventie vanuit innovatie of doelmatigheid gestimuleerd, zoals bijvoorbeeld door ZonMw.

ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s de totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg. 

Het Instituut voor Antrozoölogie ondersteunt desgevraagd onderzoekers die een aanvraag willen schrijven bij het vormgeven, de methodologie, het uitvoeren van het project, de berekeningen van de resultaten en de beschrijving daarvan.