Het Instituut voor Antrozoölogie bundelt krachten en deelt kennis met betrokkenen op het gebied van dier-ondersteunde services. Dat doen wij bijvoorbeeld voor: 

  • Ervaringsdeskundige professionals op het gebied van mens-dierrelaties
  • Onderzoekers in de antrozoölogie
  • Kwetsbare groepen in de samenleving die baat hebben bij verantwoorde dier-ondersteunde interventies
  • Dieren die ingezet worden bij dier-ondersteunde interventies
  • Publieke en commerciële organisaties
  • Onderwijsinstellingen
  • Zorginstellingen
  • Verzekeraars, subsidiegevers, donateurs
  • Nederlandse en internationale partnerorganisaties
  • Mensen met belangstelling voor mens-dier-relaties