Penningmeester: Roger Nuytinck

Drs.Roger Nuijtinck is afgestudeerd als bioloog en na een aantal jaren van onderzoek doen overgestapt naar de farmaceutische industrie. Op dit moment is hij werkzaam bij CSL Behring, een internationaal bedrijf dat biotherapeutica ontwikkelt voor zeldzame, ernstige aandoeningen. Roger heeft vele jaren als voorzitter van AAIZOO gediend tot de opheffing daarvan nadat de doelstellingen waren bereikt. In het bijzonder is hij geïnteresseerd in het onderbouwen van de effectiviteit van dier-ondersteunde interventies.
In de toekomst wil hij een aanzet kunnen maken tot het vergoed krijgen van dier-ondersteunde therapieën via een transparante en reguliere financiering.