Rob Mos algemeen bestuurslid, is docent, jeugdhulpverlener en hondengedragsdeskundige. Hij werkt in de sector jeugdzorg vanaf 1980, in de sector kynologie vanaf 1997, in de sector onderwijs vanaf 1999 en in de sector geestelijke gezondheidszorg vanaf 2018. Rob heeft in de sector jeugdzorg meerdere methodieken ontwikkeld voor zorgmijders. Bij zijn laatste methodiek (Topdog 2006) is hij zijn kynologische deskundigheid en zijn deskundigheid binnen het werken met zorgmijdende kinderen en jongeren gaan combineren. Vanaf 2007 leidt hij trainers op om landelijk de Topdogtraining beschikbaar te krijgen.