Ook vanuit de overheid wordt de groei van vraag en aanbod van dier-ondersteunde interventies opgemerkt.
Wij zien het als onze taak om diverse ministeries, koepelorganisaties, gemeenten en bedrijfsleven zuiver te informeren over de meest recente ontwikkelingen in het multidisciplinaire veld van dier-ondersteunde interventies, en die taak nemen wij serieus.

Zo droegen wij bij aan de zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden RDA met ons rapport over de recente ontwikkelingen en signalering van risico’s voor het welzijn van honden bij hun inzet in zorg en onderwijs. Als onderdeel van een Europese werkgroep gaven we Mars Petcare in Duitsland de laatste inzichten in kwaliteitsborging.

Van het samenbrengen van het werkveld tot het gezamenlijk formuleren van kwaliteitsrichtlijnen volgens internationale standaarden en de eerste gescreende basisopleidingen: het zijn belangrijke resultaten die we met elkaar tot stand hebben gebracht.

Wij helpen bij het vinden van goed opgeleide professionals, vrijwilligers (voor bezoektaken) en handlers (ondersteuners van professionals) die dier-ondersteund werken. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.