Raad voor dierenaangelegenheden
Dierbare hulpverleners
Welzijn voor mens en dier?
samenvatting
2019
Rapport over de inzet van dieren in de zorg en onderwijs: recente ontwikkelingen en signalering van risico’s voor het welzijn van honden (2018) door dr. T. Rietveld-Piepers in samenwerking met prof.dr. M.J.Enders- Slegers

Dieren en kwetsbare jeugd: Innovatieve interventies wanneer woorden niet werken
Marie-Jose Enders 2018


Kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsborging bij dierondersteunde interventies. Richtlijn voor AAI met honden (ISAAT/ESAAT/IVA): door dr. Rainer Wohlfarth en Prof.dr. Erhard Olbrich, vertaald en bewerkt door dr. Theo Verheggen (2017)

Een onderzoek naar de mogelijkheden die Animal Assisted Education biedt voor het reguliere basisonderwijs in Nederland
Evelyne Regterschot
Februari 2016

Rapport over de Relatie tussen Dierenmishandeling en Huiselijk Geweld, (2009) door M.J.Enders-Slegers en M. JanssenRapport over Geweld tegen mensen en dieren: Janine Janssen, 2012

(externe link)