Gegevens
Uw gegevens, zoals uw naam en e-mailadres, worden opgeslagen in ons bestand. Deze gegevens worden geregistreerd om u gericht informatie van het Instituut voor Antrozoölogie toe te sturen. Enkel voor dit doel worden uw gegevens gebruikt. Uw gegevens worden niet doorgestuurd aan derden. Het Instituut voor Antrozoölogie draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig opgeslagen worden en blijven.

Aanmelden en afmelden
Onderaan iedere e-mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden voor de communicatie vanuit het Instituut voor Antrozoölogie.