Zorgvuldigheid is essentieel

Het AAI Kwaliteitsregister zorgt voor transparantie in opleidingen en in de kwaliteit ervan. Daarmee is de multidisciplinariteit van de beroepsgroep duidelijk zichtbaar en vinden cliënten, zorginstellingen, gemeenten en verzekeraars gemakkelijker de juiste gekwalificeerde hulpverleners/zorgteams enz. in hun regio.

Dier-ondersteunde interventies in de zorg winnen snel aan populariteit. Werken met dieren ten behoeve van kwetsbare mensen vraagt echter om grote zorgvuldigheid. Het welzijn van zowel mens als dier dient voorop te staan. Er zijn weinig goede opleidingen op dit gebied die aan alle kwaliteitseisen voldoen. Daarin brengen wij verandering. Samen met het werkveld, ISAAT/ESAAT (International Society of Animal Assisted Therapy / European Society of Animal Assisted Therapy) en IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organisations).

Kwaliteitszorg

Om de kwaliteit van de dier-ondersteunde interventies te waarborgen, is er behoefte aan kwaliteitsnormen aan de voorkant en evaluatiemethoden aan de achterkant van de toepassingen. Het Instituut voor Antrozoölogie heeft zich afgelopen jaren ingezet, samen met het veld om te komen tot transparantie en kwaliteit in opleidingen voor vrijwilligers en professionals in gezondheidszorg, onderwijs en counseling/coaching.

Professionalisering

Toegankelijk onderwijs op basis van wetenschappelijke kennis, met bijzondere aandacht voor het inzetten van dieren bij dier-ondersteunde interventies. Daar werken wij aan. Dat doen we samen met de professionals en experts in het veld.
Daarnaast werken wij samen met internationale organisaties als ISAAT/ESAAT en IAHAIO aan te accrediteren dier-ondersteunde interventie curricula voor vrijwilligers, handlers en professionals uit gezondheidszorg, onderwijs en coachingswereld.

Wanneer de inhoud van de cursussen van de professionals en experts binnen de verschillende curricula voldoen aan de internationale kwaliteitseisen, worden deze cursussen als onderdeel van een van de door ISAAT/ESAAT geaccrediteerde curricula vermeld opgenomen in de scholingsagenda van het AAI Kwaliteitsregister.
Wanneer een cursus uit een van de geaccrediteerde AAI curricula met goed gevolg is doorlopen, kan een cursist (tegen betaling) worden ingeschreven in het AAI Kwaliteitsregister.

Het volgen van een dergelijk geaccrediteerd curriculum zal leiden tot vrijwilligers, handlers en professionals met gedegen kennis en kunde, die garant staan voor de zorgvuldige omgang met mens en dier.