One Health in AAI: Current trends and future collaborations in research and practice

Home / Nieuws / One Health in AAI: Current trends and future collaborations in research and practice

Eind oktober 2018 organiseerde IAHAIO in samenwerking met AAIZOO een tweedaags symposium in Amsterdam met als thema ‘One Health in AAI’. Ook het IVA, lid van IAHAIO, was daar aanwezig.

Het waren twee zeer waardevolle en leerzame dagen op een bijzondere locatie, namelijk het Friendship Sport Centre. Het onderwerp One Health is erg actueel op dit moment in het onderzoeks- en werkveld van AAI. De insteek van deze tweedaagse was echter zeer vernieuwend. Plenaire sessies met internationale sprekers wisselden af met interactieve workshops en korte posterpresentaties. Onderwerpen varieerden van welzijn van dieren in AAI en meetmethodieken in onderzoek, tot hoe richtlijnen voor ‘best practices’ vorm gegeven kunnen worden. Verschillende practitioners gaven op locatie inzicht in hun werkwijze en methodes met verschillende diersoorten. De rode draad gedurende de twee dagen was kennisdeling en de samenwerking tussen de praktijk en wetenschap. En dat was ook het resultaat: de feedback van deelnemers over inhoud, sfeer en setting was zeer positief!

Kijk voor meer informatie over sprekers en onderwerpen op http://iahaio.org/iahaio-at-amsterdam/

Klik hier voor een video over het IAHAIO symposium Amsterdam 2018

Fysiotherapeut en psycholoog Richard Griffioen bestudeert het effect van interventies met dieren op de ontwikkeling van kinderen met Down Syndroom of aandoeningen in het autistisch spectrum. Klik hier voor een video over zijn werk.