Wetenschappelijk onderzoek

Weinig kennis relatie mens en dier

De relatie tussen mens en dier is complex en als onderzoeksgebied grotendeels onontgonnen. We weten feitelijk nog maar heel weinig over hoe die relatie is ontstaan, hoe die relatie werkt en wat de effecten van die relatie zijn. Het Instituut voor Antrozoölogie doet wetenschappelijk onderzoek naar mens-dierrelaties. Wij coördineren, realiseren en begeleiden zowel fundamentele als toegepaste studies.

Best practices onderzoeken

Dat onderzoek doen we onder meer in promotietrajecten aan de Open Universiteit. We selecteren en bundelen ‘best practices’, die we vervolgens onderzoeken met als doel ze indien mogelijk te valideren en waar mogelijk te innoveren. Desgewenst verzorgen wij ook co-begeleiding van onderzoekstrajecten die andere instellingen initiëren.

Voorbeeldvragen

Voorbeelden van vragen waar we een antwoord op zoeken zijn: Hoe is de band tussen mens en dier ontstaan en wat zijn de kenmerken ervan? Wat zijn de effecten van mens-dierinteracties op gezonde en op kwetsbare mensen? Wat is het precieze verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld? Zijn jongeren met gedragsproblemen sociaal vaardiger na interventie met een speciaal opgeleide hond?