Nieuws voorjaar 2020


Europees Erasmus+ project afgerond: een kwaliteitsslag voor de inzet van honden in Animal Assisted Interventions
Het Europese project richtte zich zowel op de honden, hun handlers, als op professionals die met een hond-handler team willen samenwerken of hun eigen hond willen inzetten in hun beroepsactiviteiten en is een vervolg op het eerste handboek Animal Assisted Activities

Het projectteam, bestaande uit partners uit Noorwegen, uit Polen en uit Nederland, heeft een handboek en e-learning cursussen voor professionals uit de Gezondheidszorg en het Onderwijs ontwikkeld en een adviesbrochure voor beleidsmakers met een aanbevolen opleidingstraject voor honden en hun handlers. Vanuit de Open Universiteit maakten prof. dr. Marie-José Enders en drs. Tynke de Winkel deel uit van het project, die beiden eveneens aan het Instituut voor Antrozoölogie zijn verbonden.
Het handboek geeft op toegankelijke en overzichtelijke wijze veel informatie over hondengedrag, iets waar zowel handler als professional uit gezondheidszorg of onderwijs goed van op de hoogte moeten zijn om veilig te kunnen werken en om het effect van de interventie zo groot mogelijk te maken. Het handboek geeft informatie over socialisatie van en communicatie met honden, probleemgedrag, en besteedt ook veel aandacht aan dierenwelzijn. Het boek is beschikbaar in vier talen waaronder Nederlands en is gratis te downloaden van de projectwebsite https://humandogteam.eu/.

Zoals vermeld verscheen er al eerder vanuit een Erasmus+ project een Handboek wat een eerste inleiding vormt voor het werken met dier-ondersteunde interventies (AAA), instructief voor vrijwilligers en beginnende professionals: voor iedereen erg nuttige informatie en een aanrader. Dat Handboek is er al in het Engels, gratis te downloaden en verschijnt binnenkort ook op onze website in het Nederlands.

Cursus
Om een team van hond en zijn handler goed te trainen is directe interactie nodig tussen de instructeur en het team. Daarom is gekozen voor een blended cursus: naast het e-learning deel is een trainingskamp waarin honden, handlers en de instructeurs samenkomen.

In de cursus komen uiteenlopende zaken aan bod: van de vaardigheden die nodig zijn in het contact met de patiënt, de juiste manier om de hond aan te sturen tot het kiezen van de juiste ruimte voor de interventie tussen cliënt en hond. De kennis die opgedaan wordt in het e-learning deel vormt de basis voor de workshops tijdens het trainingskamp. Kijk op de projectwebsite voor meer informatie over de (gratis) cursussen en het aanbevolen trainingstraject.