Kwaliteitsregister voor dierondersteunde interventies online

Logo AKR

Per 18 juni 2020 is het AAI-kwaliteitsregister (www.aairegister.nl) operationeel. Dit register geeft een overzicht van op transparante wijze gekwalificeerde aanbieders en geaccrediteerde opleiders op het gebied van Animal Assisted Interventions (AAI), oftewel dierondersteunde interventies.

Afgelopen jaar zijn de Stichting Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO) en het Instituut voor Antrozoölogie (IVA), samen met experts uit het werkveld van honden en paarden, druk bezig geweest met het ontwikkelen van het AAI-kwaliteitsregister (AKR). Er was namelijk een grote behoefte onder aanbieders, cliënten en instellingen om uniforme kwaliteitsstandaarden voor dierondersteunde interventies op te stellen en de markt een transparant overzicht te bieden van gekwalificeerde aanbieders, die de veiligheid van dieren en mensen voorop stellen.

Meld je nu aan als professional of opleider
Aanmelden voor het AAI-kwaliteitsregister is vanaf vandaag mogelijk via www.aairegister.nl