Webinar 25 mei 2023

webinar -IAHAIO

Registreren voor dit webinar

‘Bij Freud lag de hond ook al in de behandelkamer’

Foto: Laurent Stevens

Een hond die in een hoek van de behandelkamer ligt. Geiten en cavia’s voeren op de zorgboerderij. Dieren kunnen therapie voor mensen met psychische problemen positief beïnvloeden. Marie-José Enders, emeritus bijzonder hoogleraar Antrozoölogie, maakte van de interactie tussen mens en dier een wetenschapsveld om rekening mee te houden. De Zwitserse Karin Hediger gaat het verder uitdiepen.

Lees verder….

Free Webinar 30 maart 2023

32nd International Society for Anthrozoology Conference

International Society for Anthrozoology (ISAZ)

15-18 juni 2023

Uitzending over dieren in het verpleeghuis

9 januari 2023

In de uitzending van Eenvandaag, 9 januari 2023 is er een item geweest over de inzet van honden bij ouderen met dementie. Helaas werkt het filmpje niet meer op de site van Eenvandaag.

De oprichting van de Vereniging Aanbieders Dier en Zorg 

November 2022

Van therapeutisch paardrijden tot functioneren met een assistentiehond en van leren lezen met een hond tot coachen met een ezel: dieren worden in Nederland steeds vaker ingezet om het welzijn van mensen te ondersteunen of bevorderen. De nieuwe brancheorganisatie Vereniging aanbieders Dier en Zorg verbindt deze bijzondere sector en behartigt de belangen van dier, cliënt én aanbieder.

Nieuws voorjaar 2021

Met deze tips blijven je kinderen goed voor de huisdieren zorgen.

December 2020

Subsidie voor praktijkgericht onderzoek naar huisdieren en kwaliteit van leven in de langdurige zorg 

Een praktijkgericht onderzoek voor het behouden van de positieve rol van huisdieren op de kwaliteit van leven van mensen die langdurige zorg ontvangen, heeft een subsidie van bijna 300.000 euro ontvangen van ZonMw. Het onderzoek is een gezamenlijk project van de Open Universiteit, het Radboudumc, Instituut voor Antrozoölogie en Zorgboog in Balans. Het onderzoek dat drie jaar gaat duren, start al in december 2020. Dr. Roeslan Leontjevas, Universitair Docent psychologie, Methoden en Technieken, is projectleider.  

Invloed huisdier op levenskwaliteit
Ruim de helft van alle huishoudens in Nederland heeft huisdieren die deel uit maken van het gezin. Onderzoeken lieten zien dat de invloed van huisdieren op de kwaliteit van leven van mensen, vooral bij kwetsbare mensen, groot kan zijn. Huisdieren bieden gezelschap en steun, verlichten eenzaamheid, helpen depressie te voorkomen, houden mensen actief en voorzien in de behoefte ergens voor te kunnen zorgen. 

Band tussen huisdier en zorgvrager

Mensen die langdurige zorg behoeven en huisdierbezitter zijn, kampen vaak met uitdagingen: aan de ene kant is de band met het huisdier voor hen van grote waarde, aan de andere kant wordt goede zorg voor het huisdier steeds moeilijker te realiseren. Vaak is er bij mantelzorgers en zorgverleners sprake van onbekendheid met de betekenis van het huisdier voor de zorgvrager en ontstaat een handelingsverlegenheid. Om de positieve effecten van het huisdier op de zorgvrager zolang mogelijk te behouden, zonder dat het huisdier daarbij tekortkomt, is er in de langdurige zorg behoefte aan hulpmiddelen om de rol van het huisdier te integreren in gestructureerde zorgplannen. 

Toolkit
De Open Universiteit gaat samen met het RadboudumcInstituut voor Antrozoölogie en Zorgboog in Balans een praktijkgerichte Toolkit ontwikkelen en testen. Er worden werkkaarten, implementatiewijzers en e-learning ontwikkeld voor familie en zorgverleners van thuiswonende huisdierbezittende mensen die langdurige zorg krijgen. De Toolkit zal helpen om goed afgewogen beslissingen te nemen, waarbij de kwetsbare zieke mensen de eigen regie zoveel mogelijk behouden. Aan de hand van een literatuurreview en meerdere kwalitatieve studies volgt de ontwikkeling van de Toolkit de stappen van de Experience-Based Co-design methode.  Promovendus Open Universiteit 
Een promovendus van de Open Universiteit zal tijdens het project aan zijn proefschrift werken. Zijn promotietraject aan de faculteit Psychologie van de Open Universiteit wordt begeleid door dr. Roeslan Leontjevas, emeritus prof. dr. Marie-José Endersvanuit het Instituut voor Antrozoölogie en haar opvolger aan de Open Universiteit prof. dr. Karin Hediger, vakgroep Klinische Psychologie, Sectie Antrozoölogie. De begeleiding vanuit het Radboudumc wordt gegeven door prof. dr. Debby L. Gerritsen, Faculteit Eerstelijnsgeneeskunde, leerstoel Welbevinden kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte in de langdurige zorg. Zorgboog in Balans wordt vertegenwoordigd door drs. Lonneke Schuurmans, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie bij Zorgboog in Balans. 

Kwaliteitsregister voor dierondersteunde interventies online

Logo AKR

Per 18 juni 2020 is het AAI-kwaliteitsregister (www.aairegister.nl) operationeel. Dit register geeft een overzicht van op transparante wijze gekwalificeerde aanbieders en geaccrediteerde opleiders op het gebied van Animal Assisted Interventions (AAI), oftewel dierondersteunde interventies.

Afgelopen jaar zijn de Stichting Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO) en het Instituut voor Antrozoölogie (IVA), samen met experts uit het werkveld van honden en paarden, druk bezig geweest met het ontwikkelen van het AAI-kwaliteitsregister (AKR). Er was namelijk een grote behoefte onder aanbieders, cliënten en instellingen om uniforme kwaliteitsstandaarden voor dierondersteunde interventies op te stellen en de markt een transparant overzicht te bieden van gekwalificeerde aanbieders, die de veiligheid van dieren en mensen voorop stellen.

Meld je nu aan als professional of opleider
Aanmelden voor het AAI-kwaliteitsregister is vanaf vandaag mogelijk via www.aairegister.nl