Het Instituut voor Antrozoölogie werkt samen met de Raad voor Dierenaangelegenheden RDA aan het tot stand brengen van kwaliteitseisen in het multidisciplinaire veld van Animal Assisted Interventions ( hier link naar rapport)

Zo droegen wij bij aan het rapport van de RDA door het toeleveren van informatie over de stand van zaken van het veld in Nederland en informeerden de RDA over de ontwikkelingen die de laatste jaren door het Instituut voor Antrozoölogie in samenwerking met de Open Universiteit en de Stichting AAIZOO tot stand zijn gebracht op het gebied van professionalisering en samenbrengen van het werkveld.

Het Instituut voor Antrozoölogie heeft actief samenwerking met de Ministeries van LNV en VWS gezocht om haar doelstellingen te verwezenlijken.

Gemeentes hebben de taak kinderen en volwassenen met bepaalde kwetsbaarheden te ondersteunen door hen bepaalde interventies aan te bieden. Dier-ondersteunde interventies zijn nog niet erg ingevoerd en/of bekend in de gemeentelijke vergoedingensystemen.
Wij helpen, samen met AAIZOO, gemeenten bij het vinden van goed opgeleide vrijwilligers (voor bezoektaken), handlers (ondersteuners van professionals die dier-ondersteund werken) en professionele hulpverleners die AAI uitvoeren. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.