In de afgelopen 35 jaar hebben onderzoekers en professionals in zorg en welzijn significante correlaties vastgesteld tussen dierenmishandeling, kindermishandeling en verwaarlozing, huiselijk geweld, ouderenmishandeling en andere vormen van geweld. De laatste inzichten zijn te vinden via The National LINK Coalition, een multidisciplinair, samenwerkingsinitiatief om het bewustzijn omtrent de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling te vergroten en publiek beleid, programma’s en onderzoek aan te pakken. Zij beschikken over een uitgebreide online bibliotheek met onderzoeksmateriaal en nieuwsbrieven: LINK-Letter – 2020 May –

Diverse publicaties:

2017 – De aard van het beestje – Kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars

2017 – Recognising abuse in animals and humans

2017 – Comprehensive Guidance for the Veterinary Team

Meldcode dierenmishandeling voor dierenartsen

Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

2013 – Hans Janssen, Wendela Wentzel, Bert Vissers, Basisboek Huiselijk Geweld, Bussum: Uitgeverij Countinho 2015

2013 – Saskia Euser, Lenneke Alink, Rien van IJzendoorn (red), De prevalentie van huiselijk geweld in Nederland in 2010. Universiteit Leiden

2012 – Dierenbeul kan tikkende tijdbom zijn

2012 – Knmg kindermishandeling

2012 – Rapport ‘Zorg voor dierenwelzijn komt ten goede aan de burger’

2011 – Gebruik meldcode kindermishandeling in de psychiatrie

2011 – Rapport kinderrechtencollectief tbv kinderombudsman

2011 – Rapport kindveiligheid op het web

2010 – Dierenbeul vaak ook geweldpleger

2010 – Rapport huiselijk geweld in Nederland

2009 – Risicotaxatieinstrument bij preventieve uithuisplaatsing

2009 – Cirkel van Geweld

2004 – Safe havens guide