Landelijke Richtlijn voor AAI met honden gelanceerd

Home / Nieuws / Landelijke Richtlijn voor AAI met honden gelanceerd

Persbericht: Het Instituut voor Antrozoölogie (IVA) heeft in samenwerking met Nederlandse professionals die al geruime tijd werkzaam zijn in de sector een speciale Richtlijn ontwikkeld voor het faciliteren en bewaken van kwalitatief goed werk bij dier-ondersteunde interventies met honden.“Initiatief moet risico’s en wildgroei van incompetente aanbieders helpen tegen gaan.”

Dier-ondersteunde interventies of Animal Assisted Interventions (AAI) in de zorg worden in Nederland steeds populairder. Denk bijvoorbeeld aan de therapeutische inzet van honden bij jongeren met gedragsstoornissen of aan bezoekhonden bij dementerende ouderen. Vanwege het toenemend aantal interventies en het gebrek aan adequaat geschoolde krachten in Nederland, hebben cliënten op dit moment weinig garanties dat een aanbieder die dier-ondersteunde interventie op een doelgerichte, professionele en veilige manier kan inzetten. Daarnaast bestaat het risico dat zonder toezicht of kwaliteitscontrole het welzijn van cliënten en dieren niet gewaarborgd is. Daarom heeft het Instituut voor Antrozoölogie (IVA) in samenwerking met Nederlandse professionals die al geruime tijd werkzaam zijn in de sector een speciale Richtlijn ontwikkeld voor het faciliteren en bewaken van kwalitatief goed werk bij dier-ondersteunde interventies met honden.

Risico’s indammen en wildgroei tegengaan
Initiatiefnemer prof. dr. Marie-José Enders-Slegers en tevens hoogleraar Antrozoölogie bij de Open Universiteit licht toe: “Er was een grote behoefte bij professionals aan duidelijke kwaliteitsstandaarden voor dier-ondersteunde interventies. Daarnaast wilden we de risico’s die verbonden zijn aan het werk indammen en wildgroei tegen gaan van aanbieders met onvoldoende kennis en kunde rond het werken met dieren en met kwetsbare mensen. Tot slot is het belangrijk om het welzijn en de veiligheid van dieren en mensen te waarborgen in dier-ondersteunde interventies. We streven naar een verdere professionalisering van het veld, zodat risico’s op bijtincidenten of zelfs dierenmishandeling tot het verleden gaan behoren. Cliënten, zorgverzekeraars en instellingen verdienen een transparante ‘markt’, waarbij duidelijk is of de aanbieder aan kwaliteitseisen voldoet.”

Eerste stap in internationalisering van deze richtlijnen
De basis voor deze Nederlandse Richtlijn is het werk van dr. Rainer Wohlfarth en prof. dr. Erhard Olbrich. Zij ontwikkelden een kwaliteitsbrochure voor dier-ondersteunde interventies die wordt gebruikt in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (zie www.esaat.org/ http://www.aat-isaat.org). De brochure is vertaald door dr. Theo Verheggen, in samenwerking met de Nederlandse professionals, werkzaam in deze sector en met de Stichting AAIZOO, Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderwijs en Onderzoek. Het vertaalde document is aangepast aan de Nederlandse situatie en wetgeving. Door aan te sluiten bij de inspanningen van dr. Wohlfarth en Prof. Olbrich is ook een eerste stap gezet in internationalisering van deze richtlijnen, die door hun reikwijdte en gelijkvormigheid van de kwaliteitseisen aan de professionalisering van AAI in meerdere Europese landen zullen gaan bijdragen.

Download de Landelijke Richtlijn voor dier-ondersteunde interventies met honden