International Society for Anthrozoology

De International Society for Anthrozoology (ISAZ) is een vooraanstaande organisatie die zich toelegt op de studie en bevordering van de relatie tussen mens en dier. ISAZ biedt een wereldwijd platform voor wetenschappers, academici en professionals die zich richten op onderzoek naar en educatie over mens-dier interacties.

ISAZ streeft naar het vergroten van de wetenschappelijke kennis over de complexe relaties tussen mensen en dieren. Ze ondersteunen en bevorderen multidisciplinair onderzoek en bieden een forum voor het delen van onderzoeksresultaten en best practices. Door middel van conferenties, publicaties en workshops faciliteert ISAZ de uitwisseling van ideeën en bevordert ze samenwerking tussen verschillende disciplines, waaronder psychologie, ethologie, sociologie, en diergeneeskunde.

De vereniging is vastbesloten om educatie over anthrozoologie te bevorderen en werkt aan het integreren van deze kennis in academische curricula en praktijkgerichte programma’s. ISAZ ondersteunt jonge onderzoekers en studenten door middel van beurzen en mentorschapsprogramma’s, en zet zich in om de volgende generatie leiders in het veld te inspireren en te begeleiden.

ISAZ heeft als visie om een diepgaand begrip te creëren van de wederzijdse voordelen van mens-dier relaties en streeft naar een samenleving waarin de interacties tussen mensen en dieren worden gewaardeerd en gekoesterd. Hun missie is om door middel van onderzoek, educatie en samenwerking een positieve impact te hebben op zowel menselijk als dierlijk welzijn wereldwijd.