De ontwikkeling en verdere uitwerking van een interfacultaire samenwerking tussen diverse universiteiten en organisaties op het gebied van antrozoölogie. Concreet betekent dit dat wij in de toekomst (nog) nauwer samenwerken met de Universiteiten van Maastricht, Nijmegen, Groningen en Tilburg, en met Hogescholen in Nederland en België. Dit krijgt verder vorm in 2019/2020.

Posted in: Onderzoek