International Association of Hunam-Animal Interaction Organizations

IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations) is een toonaangevende mondiale organisatie die zich richt op het bevorderen van kennis, praktijk en onderzoek op het gebied van mens-dier interacties. IAHAIO ondersteunt en verbindt een netwerk van professionals, onderzoekers en organisaties die zich inzetten voor de verbetering van de levenskwaliteit van zowel mensen als dieren door middel van deze interacties.

IAHAIO streeft ernaar om wetenschappelijk onderbouwd bekendheid te geven aan de de voordelen van mens-dier interacties en de mens-dier relatie. Ze faciliteren en stimuleren samenwerking tussen diverse disciplines, zoals gezondheidszorg, onderwijs, en sociale diensten, om de positieve impact van dieren op menselijk welzijn te maximaliseren en het dierenwelzijn daarbij te bewaken.

Door middel van conferenties, workshops, webinars en publicaties biedt IAHAIO een platform voor het delen van kennis en best practices. Het doel is om beleidsmakers, zorgverleners en het brede publiek te informeren over de waarde van mens-dier interacties, met als uiteindelijke streven een gezondere en harmonieuze samenleving waarin de band tussen mensen en dieren centraal staat.

IAHAIO blijft zich inspannen om nieuwe onderzoeksinitiatieven te ondersteunen, innovatieve programma’s te ontwikkelen en wereldwijde samenwerking te bevorderen, met als einddoel een duurzame en positieve verandering in de manier waarop mensen en dieren met elkaar samenleven.