Het Instituut voor Antrozoölogie stelt per 1 januari 2020 twee grants van elk 5.000,- Euro beschikbaar voor onderzoek.

De eerste grant wordt ter beschikking gesteld ten behoeve van onderzoek waarin expliciet het welzijn van dieren binnen Animal Assisted Interventions aandacht krijgt.

De tweede grant wordt ter beschikking gesteld ten behoeve van onderzoek naar de ‘link’ tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.

De aanvraag voor de grant moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Het onderwerp van het proposal is vernieuwend, theoretisch goed onderbouwd en is praktisch uitvoerbaar. Het proposal mag deel uit maken van een meerjarig onderzoek, mits het (deel)onderzoek in een tevoren vastgestelde tijd is afgerond.

De aanvrager moet academisch geschoold zijn en/of een HBO-opleiding hebben afgerond.

De aanvraag bestaat uit maximaal vier A4tjes, met de volgende opbouw:

  • Inleiding, maatschappelijke en theoretische relevantie
  • Theoretische onderbouwing en onderzoeksvraag
  • Methode van onderzoek
  • Kostenbegroting (waaraan wordt het geld besteed?) en duur van het (deel)onderzoek

Aanvragen kunnen tot 15 november 2019 worden ingediend bij onze Grant commissie, p/a voorzitter@antrozoologie.nl met de vermelding Grant. De Grant winnaar heeft de verplichting 4 x per jaar tussentijds te rapporteren aan de Grant commissie. De voortgang van de projecten worden tussentijds vermeld op onze website.

Posted in: Onderzoek