De volgende opleiders voldoen met de genoemde cursus aan de eisen zoals gesteld in ons curriculum voor Basiscursus 1:

Pets4Care met hun cursus “Animal Assisted Interventions met honden”

Dokter Snuffel met hun cursus “Dog Assisted Interventions”

en zijn door het Instituut voor Antrozoölogie erkende cursussen binnen het door ISAAT/ESAAT geaccrediteerd curriculum.

.

Posted in: Opleidingen