Erasmus Universiteit Rotterdam leidt groot onderzoek naar hulphonden voor patiënten met epilepsie

Wat kan een hulphond betekenen voor mensen met ernstige epilepsie, en hoe staan deze voordelen in verhouding tot de kosten van zo’n epilepsie-hulphond? Een consortium, waaronder de Open Universiteit en het Instituut voor Antrozoölogie, onder leiding van onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaat dit evalueren, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor deze EPISODE studie, wat staat voor EPIlepsy SuppOrt Dog Evaluation, is negen ton beschikbaar – vooral voor de aanschaf en opleiding van epilepsie-hulphonden. De honden worden opgeleid door Hulphond Nederland en Bultersmekke Assistancedogs.

Onderzoek noodzakelijk

Hoewel de ervaringsverhalen veelbelovend klinken, is er nationaal en internationaal nog te weinig bekend over de voordelen van een epilepsie-hulphond voor de gezondheid en het welzijn van mensen met ernstige epilepsie en hun naasten. Op dit moment worden epilepsie-hulphonden daarom niet vergoed vanuit het basispakket. Het doel van de vierjarige EPISODE studie is het evalueren van de kosten en effecten van epilepsie-hulphonden bij mensen met ernstige epilepsie.

Aanvalsdagboek

De onderzoekers bestuderen de gezondheid en het welzijn van de deelnemers, zowel voor als na het krijgen van een epilepsie-hulphond. In de loop van het onderzoek krijgen de deelnemers kosteloos een hulphond in huis. Ze kunnen kiezen voor een getrainde hond óf zelf een pup van jongs af aan helpen opleiden. De deelnemers houden drie jaar lang een aanvalsdagboek bij en om de drie maanden vullen ze een vragenlijst in met vragen in over gezondheid, welzijn, zorggebruik en participatie in de maatschappij. Daarnaast worden ze geïnterviewd over wat de hond voor hen betekent. Indien een deelnemer een mantelzorger heeft, wordt ook die bij het onderzoek betrokken. Vanzelfsprekend wordt ook het welzijn van de hond continu in de gaten gehouden. Tynke de Winkel, tevens onderzoeker bij de Open Universiteit onderzoekt het welzijn van de honden en de betekenis van de honden voor de participanten.

Posted in: Onderzoek