Het is goed te beseffen dat de inzet van een dier voor therapeutische doeleinden niet altijd positieve effecten voor het welzijn van het dier kan hebben. In onderzoeken wordt daar momenteel veel aandacht aan besteed. Op grond van uitkomsten kunnen maatregelen geformuleerd worden die ervoor zorgen dat het welzijn van de dieren die ondersteunen in de zorg of in het onderwijs, gewaarborgd blijven.