Het is goed te beseffen dat de inzet van een dier voor therapeutische doeleinden niet altijd positieve effecten voor het welzijn van het dier kan hebben. In welke mate en in welke omvang is op dit moment onbekend. Daarom is het noodzakelijk meer informatie  te verzamelen over de wijze waarop dat gebeurt, de omvang ervan en het effect op het welzijn van het dier. Op grond hiervan kunnen maatregelen geformuleerd worden die ervoor zorgen dat het welzijn van de dieren die ondersteunen in de zorg of in het onderwijs, in de toekomst geborgd is.