Waarom erkenning

Dier-ondersteunde interventies of Animal Assisted Interventions (AAI) in zorg en onderwijs worden in Nederland steeds populairder. Denk bijvoorbeeld aan de therapeutische inzet van honden bij jongeren met gedragsstoornissen of aan bezoekhonden bij ouderen met een vorm van dementie. Vanwege het toenemend aantal interventies en het gebrek aan adequaat geschoolde krachten in Nederland, hebben cliënten op dit moment weinig garanties dat een aanbieder die dier-ondersteunde interventie op een doelgerichte, professionele en veilige manier kan inzetten. Daarnaast bestaat het risico dat zonder toezicht of kwaliteitscontrole het welzijn van cliënten en dieren niet gewaarborgd is. Initiatiefnemer prof. dr. Marie-Jose Enders-Slegers en tevens hoogleraar Antrozoölogie bij de Open Universiteit licht toe: “Er was een grote behoefte bij professionals aan duidelijke kwaliteitsstandaarden voor dier-ondersteunde interventies. Daarnaast wilden we de risico’s die verbonden zijn aan het werk indammen en wildgroei van aanbieders met onvoldoende kennis en kunde rond het werken met dieren en kwetsbare mensen tegengaan. Tot slot is het belangrijk om het welzijn en de veiligheid van dieren en mensen te waarborgen in dier-ondersteunde interventies. We streven naar een verdere professionalisering van het veld, zodat risico’s op bijtincidenten of zelfs dierenmishandeling tot het verleden gaan behoren. Cliënten, zorgverzekeraars en instellingen verdienen een transparante ‘markt’, waarbij duidelijk is of de aanbieder aan kwaliteitseisen voldoet.”

Erkende opleidingen

De volgende opleiders voldoen met de genoemde cursus aan de eisen zoals gesteld in ons curriculum voor Basiscursus 1: Pets4Care met hun cursus “Animal Assisted Interventions met honden” Dokter Snuffel met hun cursus “Dog Assisted Interventions” en zijn door het Instituut voor Antrozoölogie erkende cursussen binnen het door ISAAT/ESAAT geaccrediteerd curriculum. .

Toelichting

Aanbieders van opleidingen op het gebied van dier-ondersteunde interventies kunnen hun cursussen aanbieden bij het Instituut voor Antrozoölogie om ze naast deze internationale kwaliteitslat te laten leggen. De curricula, waarvan cursussen deel uit kunnen maken, worden door ISAAT/ESAAT geaccrediteerd. Er zijn drie kwaliteitsniveaus in de curricula: Niveau * Basis cursus 1 (vrijwilligers, handlers, professionals ) Niveau ** Basis cursus 2 (handlers en professionals) en Niveau *** Expert (handlers die samenwerken met een expert in een toepassingsgebied en professionals die werken als expert in een toepassingsgebied, zoals bijvoorbeeld autisme, post traumatische stress, dementie, kinderen met gedragsproblematiek, psychiatrie, of specifieke coachingsvraagstukken). Vrijwilligers dienen minimaal Basis cursus 1* te hebben afgerond.Handlers en professionals dienen minimaal Basis cursus 1* en 2** te hebben afgerond.Professionals (therapeuten, coaches) dienen, naast de diploma’s in hun eigen vakgebied, Basis cursussen 1* en 2** ook de speciale Expert cursus AAI in hun vakgebied*** te hebben gevolgd. Handlers die samenwerken met therapeuten in een expert toepassingsgebied, wordt aangeraden ook de (handler) cursus op niveau 3*** te volgen. Dit betekent dat de langs de meetlat gelegde, erkende cursussen deel uitmaken van een geaccrediteerd curriculum op 3 niveaus: Basis 1, Basis 2 en Expert niveau 3, respectievelijk *, **, ***). Voor de Basis cursus 1* in het curriculum zijn wij dit jaar gestart met het toetsen van opleidingsmateriaal die opleiders bieden. Wilt u uw opleiding of cursus aanbieden voor erkenning of wilt u daar meer informatie over, neem dan contact met ons op. De cursussen van aanbieders zijn getoetst aan de hand van de documenten White Paper IAHAIO (versie 2018), de Erasmus+ publicatie Animal Assisted Activities (2016 ), het IVA document Kwaliteitsrichtlijnen en de checklist van ISAAT/ESAAT. In samenwerking met het ISAAT/ESAAT en IAHAIO en het werkveld, waaronder AAIZOO hebben wij curricula opgebouwd, die bestaan uit bouwstenen (cursussen) waarvan de inhoud langs de ISAAT/ESAAT/IAHAIO maatlat zijn gelegd.