Horse Boy Methode

Een paard-ondersteunde methode ontwikkeld voor kinderen met autisme. Bestsellerauteur Rupert Isaacson is vader van een autistische zoon. Hij heeft een therapie ontwikkeld voor autistische kinderen met behulp van paarden: de Horse Boy Method. Die methode werkt, maar de grote vraag is: waarom werkt het? Wat maakt dat die methode effectief is?  Meer hierover op de site van de Open Universiteit

Erasmus Plus project

Samen met de OU werken we in het Erasmus+ project: ‘Preparation and Training of Human Dog Teams in Dog Assisted Education and Therapy’, een Europees subsidieproject waarin diverse landen samenwerken (Polen, Noorwegen, Estland en Nederland). Onlangs (augustus 2019) vond een succesvolle trainingsweek plaats in Polen met deelnemers uit vele landen van Europa. Het Handbook Preparation and Training of Human Dog Teams in Dog Assisted Education and Therapy verschijnt binnenkort op internet (ook op onze website) en is gratis te downloaden. De afsluitende Conferentie (gratis deelname) vindt plaats in Warschau, op 16, 17 en 18 november 2019. Mededelingen hierover volgen.

Interfacultaire samenwerking

De ontwikkeling en verdere uitwerking van een interfacultaire samenwerking tussen diverse universiteiten en organisaties op het gebied van antrozoölogie. Concreet betekent dit dat wij in de toekomst (nog) nauwer samenwerken met de Universiteiten van Maastricht, Nijmegen, Groningen en Tilburg, en met Hogescholen in Nederland en België. Dit krijgt verder vorm in 2019/2020.

Ondersteuning promotieonderzoek

Dankzij een grant van Ceva Santé Animale kunnen wij twee promotieonderzoeken steunen door middel van een financiële bijdrage: Onderzoek naar de correlatie tussen de relatie handler-hond en het welzijn van de honden tijdens Animal Assisted Interventions (dier-ondersteunde interventies). Onderzoek naar de effecten van dier-ondersteunde activiteiten op de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen met een vorm van autisme of met het syndroom van Down.

Grants

Er is een grant toegekend afgelopen bestuursvergadering. voor een onderzoek naar de link tussen dierenmishandeling en kindermishandeling. Binnenkort meer hierover.

Interventieprogramma met dieren voor kwetsbare kinderen

Pilot onderzoek (Leerdier.nl, Ouwehands dierenpark, Stichting Onky Donky en Stichting SAM) waarbij de effecten worden onderzocht van een interventieprogramma met dieren voor kwetsbare kinderen. Het design van het onderzoek, de methodologie, de uitvoering, analyses ed. en daarbij voorkomende kosten nam het Instituut voor Antrozoölogie voor zijn rekening. Het onderzoeksrapport vindt u in onze bibliotheek.

Hulphonden voor patiënten met epilepsie

Erasmus Universiteit Rotterdam leidt groot onderzoek naar hulphonden voor patiënten met epilepsie Wat kan een hulphond betekenen voor mensen met ernstige epilepsie, en hoe staan deze voordelen in verhouding tot de kosten van zo’n epilepsie-hulphond? Een consortium, waaronder de Open Universiteit en het Instituut voor Antrozoölogie, onder leiding van onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaat dit evalueren, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor deze EPISODE studie, wat staat voor EPIlepsy SuppOrt Dog Evaluation, is negen ton beschikbaar – vooral voor de aanschaf en opleiding van epilepsie-hulphonden. De honden worden opgeleid door Hulphond Nederland en Bultersmekke Assistancedogs. Onderzoek noodzakelijk Hoewel de ervaringsverhalen veelbelovend klinken, is er nationaal en internationaal nog te weinig bekend over de voordelen van een epilepsie-hulphond voor de gezondheid en het welzijn van mensen met ernstige epilepsie en hun naasten. Op dit moment worden epilepsie-hulphonden daarom niet vergoed vanuit het basispakket. Het doel van de vierjarige EPISODE studie is het evalueren van de kosten en effecten van epilepsie-hulphonden bij mensen met ernstige epilepsie. Aanvalsdagboek De onderzoekers bestuderen de gezondheid en het welzijn van de deelnemers, zowel voor als na het krijgen van een epilepsie-hulphond. In de loop van het onderzoek krijgen de deelnemers kosteloos een hulphond in huis. Ze kunnen kiezen voor een getrainde hond óf zelf een pup van jongs af aan helpen opleiden. De deelnemers houden drie jaar lang een aanvalsdagboek bij en om de drie maanden vullen ze een vragenlijst in met vragen in over gezondheid, welzijn, zorggebruik en participatie in de maatschappij. Daarnaast worden ze geïnterviewd over wat de hond voor hen betekent. Indien een deelnemer een mantelzorger heeft, wordt ook die bij het onderzoek betrokken. Vanzelfsprekend wordt ook het welzijn van de hond continu in de gaten gehouden. Tynke de Winkel, tevens onderzoeker bij de Open Universiteit onderzoekt het welzijn van de honden en de betekenis van de honden voor de participanten.