Bestuurslid: Trix Rietveld-Piepers

Dr. Trix Rietveld is afgestudeerd als etholoog en heeft vele jaren gewerkt bij het Ministerie van L.N.V. om het welzijn van dieren te ‘bewaken’. Voor haar pensionering is zij een jaar door het NVWA ‘uitgeleend’ aan de Open Universiteit en heeft daar in een rapport de “Inzet van dieren in Zorg en Onderwijs” in kaart gebracht.