Er bestaan al goed geoutilleerde proeftuinen en prachtige trainingsaccommodaties die wij kunnen inzetten. Daar kunnen mensen uit de praktijk met al hun ervaring samenwerken met wetenschappers die gedegen onderzoek doen naar mens-dierrelaties, om zo de noodzakelijke verbinding te maken tussen theorie en praktijk. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Posted in: Werkgroepen