Wat is Antrozoölogie

Antrozoölogie is een multidisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met de mens-dierrelatie. Ze onderzoekt hoe de relatie mens-dier is ontstaan en bestudeert de effecten van die relatie op mens en dier. In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar de betekenis van gezelschapsdieren voor de kwaliteit van leven van mensen (meestal maar niet uitsluitend honden, katten) en naar de effecten van dier-ondersteunde interventies (honden, katten, paarden en ezels of andere dieren) in de behandeling van mensen met geestelijke of lichamelijke aandoeningen of in het onderwijs voor kinderen met leer- en/of gedragsproblematiek. Ook naar relaties tussen mens en dier waar het misgaat (de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld bijvoorbeeld) wordt onderzoek gedaan.

Er zijn ruim 500 aanbieders/opleiders op het gebied van dier-ondersteunde interventies (AAI) in Nederland (buiten zorgboerderijen om) en dit aantal groeit snel. Zij bieden een dier-ondersteunde activiteit (AAA), therapie (AAT), educatie (AAE) of coaching (AAC). Zie voor definities de White Paper op www.iahaio.org of op www.aaizoo.nl
Het Instituut voor Antrozoölogie zet zich in om kwaliteit en professionaliteit in AAI te helpen vormgeven, herkennen en erkennen.

Wij hebben kennis van de laatste wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van dier-ondersteunde interventies. Zowel landelijk als internationaal. Deze kennis is van belang om te kunnen vaststellen op welke wijze deze interventies in de praktijk op de beste manier kunnen worden aangeboden aan patiënten en cliënten waarbij dierenwelzijn niet uit het oog verloren wordt.