Het AAS-kwaliteitsregister (AKR)

Het AKR is het register voor AAS-professionals die aantoonbaar werk maken van hun intrinsieke wens om praktisch en theoretisch deskundig te blijven. Het AKR is op initiatief van AAIZOO en het Instituut voor Antrozoölogie tot stand gekomen en gebaseerd op de IAHAIO White papers, de ISAAT/ESAAT richtlijnen en de inbreng van een aantal AAS professionals.

Een leven lang leren draagt bij aan het op peil houden van bekwaamheid. Het AKR biedt life time registratie van de inspanningen van de AAS-professional om te werken aan kwaliteitsbevordering. Het AKR registreert ‘alle’ deskundigheid bevorderende activiteiten.

Het AKR registreert:

  1. georganiseerde bij- en nascholing (klassikale cursussen en e-learning).
  2. individuele activiteiten, waaronder congressen in binnen- en buitenland, wetenschappelijke publicaties en voordrachten.
  3. intercollegiaal overleg

Met een AKR-registratie bouwen de AAS-professionals gedurende hun loopbaan een gewaarmerkt overzicht op van gevalideerde bij- en nascholing en blijven ze gestimuleerd om in hun deskundigheid te investeren.

Het AKR registreert cursussen en activiteiten op basis van het aantal netto scholingsuren en controleert daarbij of het relevant is voor de uitoefening van het beroep. Het AKR toetst niet zelf de inhoudelijk kwaliteit van cursussen en activiteiten, maar laat zich bindend adviseren door een Commissie van deskundigen (CvD). Deze toetsen de aanvragen van aanbieders van scholing op basis van de door IAHIAO en ISAAT/ESAAT vast gestelde richtlijnen.

Ga voor meer informatie, aanmelding en inschrijving naar: www.aairegister.nl

Scholingsagenda

Aanbieders van nascholing (opleiders) kunnen middels AKR nascholing aanbieden ter accreditatie. Getoetste opleidingen en (na-)scholing zijn te vinden in de scholingsagenda.
Ga naar de scholingsagenda.

Openbaar register

In het openbaar register kunnen afnemers van alle vormen van AAS op basis van een aantal selectiecriteria zoeken naar voor hun passende AAS-professionals.
Ga naar het openbaar register.