Verslag IVA Symposium 2015

Home / Nieuws / Verslag IVA Symposium 2015

Met veel genoegen kijkt de organisatie terug op het symposium van 19 november 2015, dat onder andere gehouden werd ter ere van de oprichting van het IVA. Na een feestelijke opening door mevrouw Prof. dr. Saskia Brand-Gruwel, de decaan van de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen van de OU, en de lancering van het IVA door mevrouw Prof. dr. Marie-José Enders Slegers, kon een uitverkochte zaal genieten van een drietal interessante lezingen en diverse workshops op het gebied van dierondersteunde coaching en therapie.

Dr. Andrea Beetz beet het spits af met een buitengewone interessante lezing over de effecten van de inzet van gezelschapsdieren in het onderwijs, waarna dr. Harry Wels de discussie op scherp stelde met een uitdagend betoog over de rechten van het dier in onze samenleving. Na de lunch vervolgde dr. Gillian Squirrel met een zeer onderhoudende lezing over de noodzaak van systematische evaluatie van dierondersteunde interventies.

IVA bestuurHieronder zijn van een aantal presentaties de dia’s reeds te vinden. Overig materiaal zal toegevoegd worden zodra dat beschikbaar komt.

Na de lezing van dr. Gillian Squirrel was het de beurt aan een vijftal auteurs uit de parallelle postersessie om hun boodschap in een korte pitch voor het voetlicht te brengen. Zij waren daarmee door de beoordelingscommissie beloond vanwege de kwaliteit van hun posters. Ook dat gaf wederom stof voor interessante discussies over de rol die het dier krijgt toebedeeld in de wetenschap en in de praktijk van de dierondersteunde interventies.

De rest van de middag was gevuld met drukbezochte workshops, waar het publiek kennis kon maken met de praktijk van de inzet van paarden en honden in coaching en therapie. De dag werd afgesloten met een paneldiscussie waarin de belangrijkste lessen van het symposium geëvalueerd werden en de hoop werd uitgesproken dat het IVA na deze enerverende start een waardevolle bijdrage zal kunnen gaan leveren aan het organiseren en faciliteren van de indrukwekkende hoeveelheid initiatieven die in Nederland ontplooid worden op het gebied van dierondersteunde activiteiten.

Ida ZilverschoonprijzenTot slot was er nog een mooie verrassing van Stichting Ida Zilverschoon, die vijf prijzen van 500 euro beschikbaar had gesteld voor die onderzoeksprojecten uit de postersessie die het meest nadrukkelijk rekening hielden met dierenwelzijn in hun onderzoeksvraag, -opzet en -rapportage.

Langs deze weg wil het bestuur nogmaals haar hartelijke dank uitspreken voor allen die bijgedragen hebben aan deze mooie dag: de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen van de OU die optrad als ontvangend instituut, de sprekers, de workshopleiders, de posterauteurs, het personeel van de OU dat in de achtergrond zo hard gewerkt heeft om deze dag tot een succes te maken, en niet in het minst het publiek, dat in groten getale op het symposium is afgekomen. Wij hopen dat u net zo van de dag genoten hebt als de organisatie.