Onafhankelijk expertisecentrum

Dierondersteunde interventies staan enorm in de belangstelling, zowel binnen de zorg als in het onderwijs. Antrozoölogie is de studie van mens-dierrelaties. In dit onderzoeksgebied is de laatste jaren veel praktijkervaring opgedaan. Het werkveld is echter nog onvoldoende geprofessionaliseerd en dat brengt de nodige risico’s met zich mee. De veiligheid van patiënten is namelijk beslist niet gewaarborgd en ook voor het welzijn van de betrokken dieren bestaan vooralsnog weinig garanties.

THEORIE EN TOEPASSING
Het Instituut voor Antrozoölogie is een onafhankelijk expertisecentrum. Het heeft als doel de kennis van mens-dierrelaties te vergroten en de toepassing ervan te bevorderen in zorg, onderzoek en onderwijs. We doen wetenschappelijk onderzoek en implementeren onze bevindingen zowel in het onderwijs als in het werkveld. We werken toe naar certificering van professionals en dragen bij aan de ontwikkeling van toegankelijk onderwijs op het gebied van antrozoölogie. Door wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring bij elkaar te brengen vormt het instituut de brug tussen theorie en toepassing.

Samenstelling bestuur:

Marie-Jose Enders-Slegers is sinds juni 2013 bijzonder hoogleraar Antrozoölogie (Human Animal Interaction studies) aan de Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit in Nederland. Ze is GZ psycholoog en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht op de invloed van het hebben van huisdieren op de kwaliteit van leven van ouderen. Ze werkte als docent en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, werkte daarnaast enige jaren part-time in de ouderenpsychiatrie en in eigen praktijk. Ze is medeoprichter en voorzitter van het Instituut voor Antrozoölogie, is President van IAHAIO – International Association of Human Animal Interaction Organizations en is bestuurslid van ISAZ (International Society of Anthrozoology). Ze is oprichter en bestuurslid van de ‘Stichting Cirkel van Geweldwww.cirkelvangeweld.nl, over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Ze is o.a. Fellow van the Institute for Human Animal Connections, Graduate School of Social Work, University of Denver, Colorado University in Denver, U.S.A. (sinds 2010) en Lid van de Advisory Board van Green Chimneys, New York, USA ( 2012).

Hans Maathuis is penningmeester van het IVA. Hans heeft als dierenarts vele jaren gewerkt in Etten-Leur en was al snel actief in diverse bestuursfuncties bij de beroepsorganisatie KNMvD. Door de automatisering van de praktijk raakte hij betrokken bij de IT sector. Eerst als adviseur, later als manager en tenslotte als directeur. Uiteindelijk besloot Hans zich geheel te gaan wijden aan advisering, ondersteuning, training van praktijken en organisaties die behoefte hebben aan een beter resultaat met behoud van een goede werksfeer. In 2004 maakte Hans kennis met AAT doordat hij adviseerde bij de oprichting van een AAI centrum. De “therapie met behulp van dieren” sprak hem zo zeer aan dat hij zelfs een stichting oprichtte om de toegankelijkheid en het gebruik van AAI in zijn regio te stimuleren en te ondersteunen. Momenteel is hij voorzitter van de AAIZOO.

Tynke de Winkel is secretaris van het IvA en heeft als biochemicus tevens een achtergrond in diergedrag (hond, kat konijn). Zij is werkzaam als onderzoeker Antrozoölogie (Human Animal Interaction studies) aan de Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit in Nederland. Daarnaast verzorgt zij onderwijs op het gebied van dieren aan diverse andere opleidingsinstanties. Als buiten-promovenda doet zij onderzoek naar het welzijn van honden in Animal Assisted Interventions.

Rob Mos is algemeen bestuurslid van het IvA. Rob is docent, jeugdhulpverlener en hondengedragsdeskundige. Hij werkt in de sector jeugdzorg vanaf 1980, in de sector kynologie vanaf 1997, in de sector onderwijs vanaf 1999 en in de sector geestelijke gezondheidszorg vanaf 2018. Rob heeft in de sector jeugdzorg meerdere methodieken ontwikkeld voor zorgmijders. Bij zijn laatste methodiek (Topdog 2006) is hij zijn kynologische deskundigheid en zijn deskundigheid binnen het werken met zorgmijdende kinderen en jongeren gaan combineren. Vanaf 2007 leidt hij trainers op om landelijk de Topdogtraining beschikbaar te krijgen.

Fenna Westerduin is algemeen bestuurslid van het IvA. Fenna heeft een achtergrond in de paardendiergeneeskunde, paardenwelzijn, innovatie en sport. Sinds zomer 2017 werkt zij bij de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie), waar zijn programmamanager is van het Young Leaders Program. In dit programma leren kinderen tussen de 8 en 21 jaar oud leiderschapskwaliteiten rondom het paard. Voor de KNHS is Fenna werkzaam geweest binnen de diergeneeskunde en het (wetenschappelijk) onderwijs. Zij heeft wetenschappelijk gepubliceerd, (internationale) congressen en evenementen georganiseerd en overheidsbeleid geschreven voor paardenwelzijn en -gezondheid.

Martine de Ruiter is algemeen bestuurslid van het IvA. Martine heeft een achtergrond op het gebied van advies, beleid en projectmanagement bij samenwerkingen met een innovatief karakter en volgt meer dan 10 jaar de trends, ontwikkelingen en innovaties in zorg en welzijn. Zij heeft ervaring op het gebied van onderzoek naar kwaliteit van leven, rendement van geluk en een positief kritische kijk op de kwaliteit en (kosten)effectiviteit van de inzet van dieren in de zorg.

Stichting zonder winstoogmerk

De stichting Instituut voor Antrozoölogie is een stichting zonder winstoogmerk en werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. De stichting staat ten dienste van het werkveld.