M.J. Enders-Slegers benoemd tot president van IAHAIO

Home / Nieuws / M.J. Enders-Slegers benoemd tot president van IAHAIO

Marie-José Enders-Slegers werd op 10 juli tijdens de IAHAIO board meeting in Parijs benoemd tot president van IAHAIO (International Association of Human Interaction Organizations). Deze internationale koepelorganisatie vertegenwoordigt wereldwijd zo’n 100 organisaties die zich bezighouden met AAI (Animal Assisted Interventions) en met de Human Animal Bond (HAB).

Best practices en kwaliteitseisen
Prof. dr. R. Johnson droeg haar presidentschap over aan prof.dr. Marie-José Enders-Slegers, die daarmee de eerste Europese president van IAHAIO werd. Vanuit deze functie wil Marie-José Enders-Slegers de komende jaren de aangesloten organisaties helpen verder te professionaliseren, onder andere door practitioners en researchers dichter bij elkaar te brengen en samenwerking met elkaar te stimuleren. Ook het ontwikkelen van best practices, procedures, standaarden en kwaliteitseisen op internationaal niveau heeft haar aandacht. Het ontwikkelen van kwaliteitseisen is tevens een van de speerpunten van het IvA.

Inspireren en stimuleren
“Ik ben ontzettend vereerd met de benoeming”, aldus Marie-José Enders-Slegers. “Ik hoop vanuit mijn functie deze club te kunnen inspireren en ik wil de samenwerking en de uitwisseling van kennis en kunde stimuleren. Ik merk dat veel organisaties zelf het wiel proberen uit te vinden en op hun eilandjes blijven zitten. Terwijl we de kwaliteit verder kunnen verbeteren als we nauwer samenwerken.”