Lezing: Betekenis van huisdieren in therapiesetting

Home / Nieuws / Lezing: Betekenis van huisdieren in therapiesetting

Prof. dr. Marie-José Enders verzorgt op donderdag 16 maart voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van NVGR (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) een presentatie over de betekenis van huisdieren in de therapiesetting.

‘Heeft u een huisdier?’ is geen standaardvraag in de meeste intakes of kennismakingsgesprekken met een client, een echtpaar of een gezin. Toch is er veel dat voor een dergelijke vraag pleit: een huisdier is een bron van intimiteit, troost, gezelschap, afleiding en het kan het enige zijn waarover in een gezin geen conflict bestaat. In Nederland bestaan vele vormen van dier-ondersteunde therapieën (AAI) waarbij een hulpverlener een dier inzet om therapeutische doelstellingen te realiseren.

 

Rol van huisdieren in een gezin
Vanuit verschillende theoretische modellen kunnen Animal Assisted Interventies (AAI) ook bijdragen aan het werk van systeemtherapeuten. Marie-José Enders verzorgt een presentatie over de rol van huisdieren in een gezin, de rol van een ‘therapiedier’ bij kwetsbare populaties en ze vertelt wat huisdieren kunnen betekenen in een therapiesetting. Ook komt de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling aan bod.

De Algemende Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 16 maart van 18.00 uur tot 21.30 uur in De Observant, Stadhuisplein 7 in Amersfoort.